Đến nội dung

namdung

namdung

Đăng ký: 28-02-2005
Offline Đăng nhập: 01-07-2021 - 11:32
****-

Một phương pháp học tập hiệu quả: Learning 2.0

12-11-2015 - 18:54

PHƯƠNG PHÁP HÀM THỤ 2.0

 

Hồi hè, khi tôi thông tin về một em học sinh ở Vĩnh Long chỉ học với tôi qua mạng mà đậu thủ khoa trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và đậu cao vào chuyên toán PTNK, nhiều phụ huynh và học sinh đã quan tâm và hỏi tôi có dạy như vậy cho họ và con em họ không.

 

Lúc đó tôi chưa thể nhận lời bởi công việc này khá tốn thời gian, nếu như đối tượng và mục tiêu khác nhau thì khó lòng có thể đảm trách và làm tốt được. Một đằng là làm việc với một học sinh rất cụ thể, một đằng là cùng lúc nhiều học sinh.

 

Tuy nhiên những câu hỏi và đề xuất của PH và HS cũng khiến tôi suy nghĩ. Làm thế nào để đưa phương pháp học tích cực và hiệu quả này đến cho HS, đặc biệt là các em ở xa? Những suy nghĩ đó đã khiến tôi và Zuni.vn dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng một chương trình học hàm thụ với nội dung chuẩn bị thi vào chuyên toán 10.

 

post-147205-0-05912000-1447486454.png

 

Cách thức hoạt động khá đơn giản: Chúng tôi sẽ soạn trước các bộ bài tập (theo chủ đề và tổng hợp) và gửi đến học sinh. Học sinh sẽ tự làm bài và gửi đến cho chúng tôi chấm, sửa, nhận xét và lưu kết quả lại. Trong quá trình làm bài, có thể học sinh sẽ gặp khó khăn. Khi đó sẽ có 3 hình thức trợ giúp:

 

  1. Trợ giúp ngay trong bộ đề: Thông thường các bài toán đều có dẫn dắt, có hướng dẫn. Cần đọc kỹ đề và khai thác các hướng dẫn đó.
  2. Trên trang web của bộ bài tập, sẽ có tóm tắt lý thuyết và các câu hỏi thường gặp.
  3. Có những phiên trợ giúp online để trả lời thắc mắc và hướng dẫn cho học sinh.

 

Hiện nay khóa học đã chính thức khởi động, các học sinh và phụ huynh quan tâm có thể vào trang web này để tìm hiểu (http://bit.ly/1SCTEAN). Có thắc mắc gì mọi người có thể hỏi tôi ngay tại topic này.