Đến nội dung


VNMaths

Đăng ký: 23-12-2004
Offline Đăng nhập: 24-03-2008 - 03:28
****-

#89475 Bottemi O._Djordjevic Geometric_inequalities

Gửi bởi VNMaths trong 24-06-2006 - 17:28

QUANVU gửi

File gửi kèm
#72811 Tạp chí bất đẳng thức và ứng dụng

Gửi bởi VNMaths trong 25-04-2006 - 21:43

Vol 1: http://diendantoanho...t/Vol1_2000.zip
Vol 2: http://diendantoanho...t/Vol2_2001.zip


#69510 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 14-04-2006 - 14:50

Năm 2003

File gửi kèm
#69316 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 13-04-2006 - 17:16

Năm 2002

File gửi kèm
#69312 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 13-04-2006 - 17:07

Năm 2001

File gửi kèm
#68869 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 11-04-2006 - 16:44

Năm 2006

File gửi kèm
#68867 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 11-04-2006 - 16:43

Năm 2005

File gửi kèm
#68866 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 11-04-2006 - 16:42

FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Classical Euclidean Geometry and Related Areas, published by Department of Mathematical Sciences, Florida Atlantic University.

Năm 2004

File gửi kèm
#67804 Sách hình học

Gửi bởi VNMaths trong 07-04-2006 - 14:19

QuanVu gửi

File gửi kèm
#61295 Một số ví dụ về vẽ hình

Gửi bởi VNMaths trong 07-03-2006 - 21:06

Vẽ đường thẳng qua hai điểm A, B, hai điểm này phải được xác định trước.

[jsp]A=Point(100,100,'label(A)');
B=Point(400,200,'label(B)');
AB=Line(A,B,'');[/jsp]


Xem hình minh họa