Đến nội dung


hoangtuhongtra610_ntd666

Đăng ký: 10-03-2005
Offline Đăng nhập: 23-03-2005 - 20:48
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: bán kính

11-03-2005 - 10:46

cosA.cosB<=cosc dieu nay ban chugn minh duoc chu

Trong chủ đề: bán kính

11-03-2005 - 10:42

trả cần fải thế dâu
ap dụng ba công thức sau
tgA=r/(p-a)...

R=abc/4s
and cong thuc herong
end.
tuy khong hay bang cach ap dung dl viet nhugn day la cach thong dugn hon ca