Đến nội dung


thuantd

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 30-11-2008 - 16:54
****-

Lời nhắn

Hình ảnh

NguyThang khtnthuantd

Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó... co nghia la gi ha anh?
19-10-2010 - 18:26
Hình ảnh

thuantdthanhvienmoi

Lần cuối anh đăng nhập vào DDTH :-)
30-11-2008 - 16:35
Hình ảnh

thuantd

Ai đấy nếu cần liên hệ, vui lòng dùng mail hoặc chat nhé...
30-11-2008 - 16:26
  • hình ảnh
    longmy
    email của anh là gì vậy ạ?
    24-08-2014 - 13:36
Hình ảnh
Hình ảnh

thanhvienmoithuantd

sư huynh dạo này mất tích khỏi dd rồi hay sao ấy nhỉ?
23-11-2007 - 14:13
Hình ảnh

namvkthuantd

Một ngày mới, em lên thế giới ảo và gặp anh Thuantd. Lúc đó anh Thuận đã là người dìu dắt em. Em cám ơn anh nhiều lắm !
01-03-2007 - 20:34