Đến nội dung


thienthiec

Đăng ký: 01-12-2007
Offline Đăng nhập: 18-01-2008 - 22:08
-----

Chủ đề của tôi gửi

bất đẳng thức "cùn" đây

04-12-2007 - 19:59

cho a,b,c>0.CM:
:sqrt[n-1]{a^{n-1}+b^{n-1}+c^{n-1}} a_{n} :sqrt[n]{ a^{n}+b^{n}+c^{n }}