Đến nội dung


Soulmaster

Đăng ký: 18-06-2008
Offline Đăng nhập: 16-01-2013 - 00:05
-----

#387080 $\int \frac{1}{1+x^{2}}dx$

Gửi bởi Soulmaster trong 15-01-2013 - 23:48

dap an arctanx,dat t=tanx la ok :D