Đến nội dung


vin.whisky

Đăng ký: 28-09-2008
Offline Đăng nhập: 22-03-2011 - 00:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Trời cho trò chơi

26-09-2010 - 13:09

Đầu tiên là tiền đâu

Trong chủ đề: Số tận cùng

26-09-2010 - 12:46

Bài trả lời trên dòng đầu tiên ko đúng, phải xét cả 8,18,28,38,48,58,68,78,88 thì mới kết luận được theo dòng 2!
Tính chất này chỉ để kiểm tra phản chứng thôi, dùng để chứng minh khó có thể dùng được!

Trong chủ đề: Toán số học

26-09-2010 - 12:11

1, đề bài ko rõ ràng, bạn sửa lại đề đúng nhé
2, Đánh số 30 con kiến lần lượt ở vị trí 1-30
Dễ thấy các vị trí 1,5,9,13,17,21,25,29 đổi chỗ đc cho nhau và đổi chỗ đc với các vị trí 3,7,11,15,19,23,27.
hay nói cách khác các vị trí lẻ thì đổi chỗ đc cho nhau, các vị trí lẻ đều tương đương.
Tương tự các vị trí chẵn cũng tương đương.
Như vậy các vị trí ko tương đương sẽ là các cặp chẵn - lẽ
mà lại có 15*15=225 cặp chẵn lẻ => có 225 vị trí ko tương đuơng!

Trong chủ đề: phương trình hàm trên N(khó)

04-09-2010 - 12:26

anh có thể giải thích rõ hơn khúc f(1) là phần tử nhỏ nhứt ko? em ko hiểu lắmPhản chứng thôi. giả sử tồn tại a>1 mà f(a) min
ta lại có f(a)>f(f(a-1)) điều này mâu thuẫn f(a) min, tồn tai f(a-1) thuộc N để f(f(a-1)) nhỏ hơn.

Trong chủ đề: Bất biến và đơn biến

04-09-2010 - 02:30

hic muốn tất cả cùng về một loại bóng => tồn tại 3 số lượng bóng đồng dư với 4.
mặt khác 4 loại bóng số dư là 0123 => ko thể có