Đến nội dung


*Cyber*

Đăng ký: 26-11-2005
Offline Đăng nhập: 14-01-2008 - 17:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài hàm khá hay

10-12-2005 - 16:24

Tìm hàm http://dientuvietnam...n/mimetex.cgi?t là số nguyên dương cho trước
,
ĐS:f(x)=-2005, :D x :D R