Đến nội dung


baobao

Đăng ký: 30-11-2008
Offline Đăng nhập: 05-09-2009 - 18:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán về phép biến hình

29-08-2009 - 12:58

Cho hình bình hành ABCD có B,D di động trên đường tròn tâm O bán kính OA=R, cho BD=1 ko đổi
tìm quĩ tích trung điểm I của BD

Bài này nó ko cho đường thẳng nào cố định thì sao mà làm dc nhỉ ?

Sử dụng phép quay tìm cực trị

14-08-2009 - 13:13

Điểm M thay đổi trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB( M Khác A,B). Về phía ngoài tam giác AMB dựng hình vuông BMDC. Xác định M để AC lớn nhất