Đến nội dung


donkihote

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 26-05-2005 - 20:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính diện tích thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng qua $MN$ và song so...

31-12-2004 - 09:40

Cho tứ diện $ABCD$ có $M,N$ lần lượt là trung điểm của $BC,AD$ biết $AB=CD=2a$ và góc giữa đường thẳng $AB$ và $CD$ là $60^o$. Tính diện tích thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng qua $MN$ và song song với $AB$

Cách học ngoại ngữ?

27-12-2004 - 16:25

ai có biết làm thế nào học giỏi ngoại ngữ không ? mình đang sống dở chết dở với môn này đây ôi ôi ?