Đến nội dung


Lekhanhung

Đăng ký: 16-12-2008
Offline Đăng nhập: 24-07-2021 - 21:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng I là trung điểm của EF

21-07-2021 - 08:43

https://diendantoanh...minh-rằng-tmtn/
p/s: kiến thức lớp 9 thì bạn nên đăng ở box THCS  :))

Cảm ơn bạn rất nhiều


Trong chủ đề: Chứng minh H, J, F thẳng hàng

15-07-2021 - 22:00

Lời giải hay quá!


Trong chủ đề: Chứng minh HK vuông góc với đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ABC

01-07-2021 - 16:42

Lời giải hay quá! Cảm ơn bạn nhiều!


Trong chủ đề: Chứng minh Y thuộc trung tuyến AM

30-06-2021 - 21:14

 

 

Lời giải hay quá! Cảm ơn bạn!


Trong chủ đề: Chứng minh K thuộc một đường tròn cố định

27-06-2021 - 17:12

Gọi $X$ là điểm giữa cung $AB$ không chứa $(I),(J)$; $I_{0},J_{0},I',J'$ lần lượt là tiếp điểm của $(I),(J)$ và $AB,(O)$. Ta có kết quả quen thuộc là $X\in I_{0}',J_{0}J'$. Mặt khác $\overline{XI_{0}}\cdot \overline{XI'}=\overline{XJ_{0}}\cdot \overline{XJ'}=XA^{2}=XB^{2}$ nên $X$ thuộc tiếp tuyến chung tại $K$ của $(I),(J)$. Suy ra $K$ thuộc $(X,XA)$ cố định. $\square$

PS: Đây cũng là cách dựng hai đường tròn $(I),(J)$

 

Lời giải hay quá! Cảm ơn bạn nhiều!