Đến nội dung


Lekhanhung

Đăng ký: 16-12-2008
Offline Đăng nhập: 24-07-2021 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{HB}{HD}=\frac{PB}{PF}$

22-07-2021 - 10:28

Đề ra:


Chứng minh rằng I là trung điểm của EF

20-07-2021 - 23:07

(Lớp 9) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) có I là giao điểm của ADBC. Đường thẳng d đi qua I và vuông góc với OI cắt AB, CD lần lượt tại E, F. Chứng minh rằng I là trung điểm của EF.


Chứng minh B, H, L thẳng hàng

15-07-2021 - 22:06

Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. AI cắt DE, BC lần lượt tại L, T. AD cắt FT tại H. Chứng minh rằng B, H, L thẳng hàng.

 

 


Chứng minh H, J, F thẳng hàng

15-07-2021 - 16:08

Cho tam giác ABC có trực tâm H.  Đường tròn (T) đi qua B, C cắt AB, AC lần lượt tại D, E. Gọi F là trực tâm tam giác ADE; BR, CP là các đường cao của tam giác ABC; J là giao điểm của DREP. Chứng minh rằng H, J, F  thẳng hàng.

 


Đường thẳng Euler tạo với hai cạnh thành tam giác đều

05-07-2021 - 10:50

Cho tam giác ABC có góc A bằng 600. Đường thẳng Euler của tam giác ABC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Chứng minh rằng tam giác ADE đều.