Đến nội dung


nth_9195

Đăng ký: 25-04-2009
Offline Đăng nhập: 14-03-2010 - 11:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi Hóa 8

04-09-2009 - 00:43

<Nếu bài này trùng hay wá dễ đừng mắng em tội nghiệp nhé>
1. Hoàn thành các pt sau:
a) CnH2n-2 + ? -> CO2 + H2O
b) C4H9OH + O2 -> CO2 + H2O
c) KMnO4 + ? -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
d) Al + H2SO4(đặc nóng) -> ? + ? + ?

2. Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8.96 dm3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tình khối lượng A đã phản ứng.
b) Biết tỷ khối của A so với khí hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và gọi tên A

3. Để khử m g Fe2O3 thành Fe cần 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí CO và H2.
a) Viết các pt hoá học
b) Tính m và % về thể tích khí trong hỗn hợp
Cho tỷ khối của hỗn hợp khí so với khí C2H6 bằng 0,5
<Còn mấy bài nữa màh thấy dễ wá nên ko post>

Bài 2 và 3 thì dễ rồi.
Bài 1:
a, b, $4C_xH_yO_z + (4x + y - 2z)O_2 \to 4xCO_2 + 2yH_2O$ $\to$ thay số.
$\to$ kiến thức lớp 8.
c, Không chắc lắm, có lẽ (85%) là sai!
$KMnO_4 + 4HCl \to KCl + MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
d, $2Al + 6H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2\uparrow + 6H_2O$
$2Al + 4H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + S\downarrow + 4H_2O$
$8Al + 15H_2SO_4 \to 4Al_2(SO_4)_3 + 3H_2S\uparrow + 12H_2O$
c, d, $\to$ kiến thức lớp 9!?

Trong chủ đề: Trang Web Download Tài liệu Toán - Lí - Hóa

08-06-2009 - 13:51

Em nghĩ là nên chia rõ ra các bộ môn: Toán - Lí - Hóa.