Đến nội dung


drnohad

Đăng ký: 19-05-2009
Offline Đăng nhập: 12-02-2014 - 10:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

BĐT hình học

25-07-2009 - 21:12

Trong tất cả các tam giác với các cạnh AB, AC có độ dài cho trước (AB < AC), tìm tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp NHỎ nhất

1 bài từ 3T

21-06-2009 - 10:19

cho $a,b,c$ dương khác 1 và $\dfrac{ab}{c}+\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ca}{b}=1$

Chứng minh rằng $\dfrac{1}{1-a}+\dfrac{1}{1-b}+\dfrac{1}{1-c} \leq \dfrac{9}{2}$