Đến nội dung


[email protected]@nQuoc

Đăng ký: 03-06-2009
Offline Đăng nhập: 29-06-2009 - 00:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

28-06-2009 - 17:08

Em ko hỉu, tại sao trong A bỏ bớt 1 dấu căn thì vẫn bằng chình nó (dù là vô hạn)

thỳ vô hạn mới là đc như thế !!!!!! Bỏ bớt 1 số nhưng màk có vô hạn dấu căn thỳ như nhau cả

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

28-06-2009 - 17:06

Bài 2 hơi nhầm thì phải

Không nhầm đâu ? Đây là cách giải trong sáck khi chưa đc xài S-vac thui

Trong chủ đề: lai vô tỉ nè.............

28-06-2009 - 14:51

Giải phương trình sau trên R:
$ 1) \sqrt{ a^{2} - 2a + 1} + 3 b^{2} = -4(3b + 1)$

PT bậc 2 cóa 2 ẩn hả bạn :pe

Trong chủ đề: bất pt

06-06-2009 - 13:17

anh ơi đề thằng em họ em nó quả quyết là ko có $ x^{2}$
đề $ x^{5}= x^{4}+x^{3}+x+2$

Bạn thử xài pp kẹp xem :)

Trong chủ đề: Lâu ko làm toán

05-06-2009 - 12:15

nhầm, anh post lời giải lên đi nào!

hjx!!! Lại phải tự sướng àk :D
$ 3\sqrt[3]{(x+2)(x^2-2x+4)}=2(x-1)(x-2) $
Xét $ x \leq -2 => VT \leq 0 ; VP >0 $ --> vô lý
Xét $ -2 \leq x \leq 1 => VT >0 ; VP <0 $ --> vô lý
Xét $ 1 \leq x \leq 2 => VT > 0 ; VP >0 $ --> vô lý
Xét $ x \ge 2 $
đặt $ \sqrt[3]{x^2-2x+4}=a ; \sqrt[3]{x+2} =b => a> b ; pt <=> 3ab=2(a^3-b^3) <=> 3ab= 2(a-b)(a^2+ab+b^2) => VP \ge 6ab(a-b) > 3ab $
-> PT vô nghiệm