Đến nội dung


[email protected]@nQuoc

Đăng ký: 03-06-2009
Offline Đăng nhập: 29-06-2009 - 00:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Lâu ko làm toán

05-06-2009 - 09:55

$ 3\sqrt[3]{x^3+8} = 2x^2-6x+4 $