Đến nội dung


J3oyKute93

Đăng ký: 21-06-2009
Offline Đăng nhập: 12-02-2010 - 19:54
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: đọc file djvu

21-06-2009 - 17:35

giúp mình đọc và in tài liệu duới dạng file djvu với.

Nếu muốn đọc được file có định dạng Djvu bạn có thể download phần mềm Djvu Brower Plug-in. Còn nếu bạn muốn chuyển từ PDF sang Djvu và ngược lại thì bạn phải mua ở trên mạng (tất nhiên là có phí rùi)!