Đến nội dung


abacadaeafag

Đăng ký: 23-07-2009
Offline Đăng nhập: 04-12-2010 - 20:22
-----

Chủ đề của tôi gửi

HELP NHANH...

28-08-2010 - 21:17

1/ Cho a,b là các sô nguyên dương, (a,b)=1. Chứng minh phương trình ax+by=ab không có nghiệm tự nhiên.
2/ Nếu các số tự nhiên m và n nguyên tố cùng nhau thì tìm được số tự nhiên k sao cho $m^{k}-1 \vdots n$
3/ Chứng minh mỗi số hạng trong dãy: 1, 3+5, 7+9+11, 13+15+17+19,.... là lập phương của 1 số tự nhiên.
4/ Tính tổng: 1.2+2.3+3.4+....+(n-1).n
P/s: 1 dùng phản chứng,..... gấp lắm :infty(

Ai zúp zới....sắp thi rùi!

02-03-2010 - 00:53

1/ Tập giá trị nguyên của m để các nghiệm của pt x²-(4m+4)x+2m=0 đều có giá trị nguyên.
2/Tập giá trị nguyên của m để các nghiệm của pt x²+mx-12m=0 đều có giá trị nguyên.

Em cắn răng cắn cỏ lạu mấy bác zúp em, mai em kiểm tra....

01-03-2010 - 17:23

1/ Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O), có góc BAD=85 độ, góc ABC=75 độ, AC cắt BD tại I, góc DIC=110 độ. Tính góc DAC.
2/ Cho tam giác ABC vuông tại A, đuòng cao AH, HB=20cm, HC=45cm.Vẽ (A;AH), kẻ các tiếp tuyến BM,CN. Tính diện tích tứ giác BMCN.

Bài rất """"dễ""""! Cần gấp.

10-09-2009 - 14:11

1/ Biết rằng $x = \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$ là nghiệm của phương trình
x² + ax+ b=0 (a,b là hai số hữu tỉ) . Tìm cặp (a,b).
2/ Chứng minh rằng : nếu x,y,z là độ dài ba cạnh tam giác và thõa điều kiện sau đây: 2x² + 3y² + 2z² - 2zx -45 =0. (x,y,z thuộc N) thì tam giác đó là tam giác đều.
3/ GPT nghiệm nguyên:
$\sqrt{x - \sqrt{20}} =\sqrt{y} - \sqrt{z}$
4/ CMR: (101/2).(102/2).(103/2).....(200/2) (có 100 phân số ) là 1 số tự nhiên chia hết cho 5^(25).
..... Giúp xíu nhaaaaaaaaa.

GiÚp MìNh Tí XíU!

31-08-2009 - 12:22

Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó chia hết cho 17 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 17.