Đến nội dung


ANGEL LOVELY

Đăng ký: 24-07-2009
Offline Đăng nhập: 11-10-2009 - 13:00
*----

Chủ đề của tôi gửi

Bài toán về tính chẵn lẻ của hàm số

11-10-2009 - 10:45

Cho y=f(x) , txđ: D=R, f(0)=0; thỏa mãn : f(x+y)+f(x-y)=2.f(x).f(y),với mọi x,y
CMR:f(x) là hàm số chẳn