Đến nội dung


TrongThien

Đăng ký: 25-09-2009
Offline Đăng nhập: 15-05-2011 - 22:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm 4 số của cấp số cộng?

28-01-2010 - 14:08

Các bạn giúp mình bài này: Tìm 4 số nguyên khác nhau, biết rằng chúng lập thành một cấp số cộng, và số hạng đầu bằng tổng các bình phương của 3 số còn lại????????

Giải dùm mình bài về hàm số "KHÓ"

25-09-2009 - 11:15

[b]Tìm giá trị của m để hàm số sau thỏa với mọi x


$y = \dfrac{1}{{\sqrt {m - (m + 1)Cos^2 } x}}$