Đến nội dung


NAT

Đăng ký: 16-10-2009
Offline Đăng nhập: 20-10-2021 - 18:14
**---

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} a^2b=a+c \\ b^2c=b+...

13-10-2021 - 21:32

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} a^2b=a+c \\ b^2c=b+a \\ c^2a=c+b \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} xy-x-y=1 & \\ 4...

27-09-2021 - 23:44

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} xy-x-y=1 & \\ 4x^3-12x^2+9x=-y^3+6y+7 & \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} x(y+z)=x^2+2 & \...

27-09-2021 - 21:39

Giải hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix} x(y+z)=x^2+2 & \\ y(z+x)=y^2+3 & \\ z(x+y)=z^2+4 & \end{matrix}\right.$

Tính xác suất để có đúng hai toa tàu mà mỗi toa có đúng 3 hành khách.

26-06-2021 - 15:17

Có 10 hành khách bước ngẫu nhiên vào 4 toa tàu khác nhau. Tính xác suất để có đúng hai toa tàu mà mỗi toa có đúng 3 hành khách.


$\ln (11-x)-\log \left(x^{2}-4 x-m\right)-x+m=0$

25-06-2021 - 19:19

Cho phương trình $\ln (11-x)-\log \left(x^{2}-4 x-m\right)-x+m=0$. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình đã cho có nghiệm thực $x \in[2 ; 8]$.