Đến nội dung


sitinhminhthuan

Đăng ký: 11-11-2009
Offline Đăng nhập: 08-04-2011 - 21:13
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giúp em bài toán chia hết này với

20-08-2010 - 09:37

Bài 1: Tìm các số có 2 chữ số biết khi nhân số đó vs 37 và lấy kết quả chia cho 31 thì được số dư là 15.
Bài 2: Khi chia số 1986 cho số tự nhiên A dc thương là 28. Tìn số chia A và số dư của phép chia này
Bài 3: Tìm số tự nhiên nhhỏ nhất biết khi chia số này cho 29 thì có số dư là 28

ta đặt cac số đó là x đi em ta co pt sau
(X*37):31=A +15 :31
<=>X*37=A*31+15
<=>X*37-15=A*31
<=>(X*37-15):31=A với A là số nguyên bất kì và X là số có 2 chữ số
x là các số là 18,..và ngoài ra còn có thêm một số ká nữa cũng có 2 chữ số..........
bai2:
1986:A=28
<=>1986:28=A
số dư là 26.
bài 3
đặt X là số tự nhiên bé nhất
X:29=A+28:29
<=>X-28=A*29
th1 với A=0 thì X=28
th2 với A=1 thì X=57
=> X=28

Trong chủ đề: Tìm cách tổng quát cho bài sau

20-11-2009 - 23:01

bạn nói thế thì đuợc gì thế bạn. Spam chăng

[[(1 )3^{n-1} +(2) 3^{n-2} +....+(n) 3^{n-n}].( 3)^{-1} ]/[ 3^{n-1} ]

Trong chủ đề: làm cách nào để so sánh 2 số này

20-11-2009 - 18:35

bạn biết bài bạn sai chỗ nào ko:
$ 2^{3^{2^3 } } $ khi chúng ta tính những lũy thừa như trên thì phải tính từ trên xuống không phải tính tính duới lên như bạn đâu:
$ 2^{3^{2^3 } } = 2^{3^8 } = 2^{6561} $
chứ tính như bạn là sai rồi
Chú ý cái nữa: Đề nghị bạn đánh công thức toán học cho mọi người dễ nhìn

dù sao cũng thank you

Trong chủ đề: làm cách nào để so sánh 2 số này

20-11-2009 - 13:48

2^{3}^{2}^{3} sẽ là số nhỏ hơn
= 64^{3} =64 .(64)^{2}=4096(64):(
3^{2}^{3}^{2} là số lớn hơn vì
792^{2} =64.(9801) =9801(64)(**)
từ (*)và (**) ta so sánh 4096 và 9801

Trong chủ đề: Ai giỏi đỡ hộ bài này ( khó quá )

20-11-2009 - 10:16

bước tiếp theo bạn phải sử dụng tích phân từng phần

sinx=t ta lai có t^{2} =-2cosx
tử đó ta có cosx=-( t^{2} )

ta có : :(:limits_{0}^{1} (-2).( e)^{t} /( t^{2} ) bạn tự giải tiếp nhé