Đến nội dung


riddle???

Đăng ký: 07-02-2006
Offline Đăng nhập: 06-01-2017 - 06:04
-----

Chủ đề của tôi gửi

Lâu lắm rồi mới post!

05-08-2007 - 23:41

Tìm số nguyên dương n để đẳng thức sau thỏa mãn và tính các góc của tam giác ABC.
$
\sqrt[2000]{tg^nA} + \sqrt[2000]{tg^nB} + \sqrt[2000]{tg^nC} = \dfrac{n(3 \sqrt{3}-1)+6000 }{2000}$

Bài thi hôm nay

16-01-2007 - 15:25

Cho hai số thực $a,b$ thỏa mãn:
$2a^2+a=3b^2+b$
CMR: Hai số $a-b$ và $2a+2b+1$ là số CP

P/s: Ai chỉnh lại hộ em với, em chưa hỉu đánh Tex ở diễn đàn mới kỉu gì???
@rid: con gà con đi lon ton, tự xem code để hiểu :D

@Whoever:thế DĐ bay đâu cái thẻ tex rùi hở pác???

một bài hình

03-12-2006 - 11:51

Cho tam giác ABC nội tiếp (O).
M,N lần lượt là TĐ AB,AC.
O' thuộc TTrực của MN.
I đối xứng với O qua O'.
CMR:

Đồng quy

27-11-2006 - 11:57

Cho tứ giác ABC nội tiếp (O).
M,N,P,Q,R,S lần lượt là TD AB,CB,CD,DA,AC,BD.

:vdots 1 là đg thg qua M vuông góc với CD.
:in 2 là đg thg qua P vuông góc với AB.
...
:geq 6 là đg thg qua S vuông góc với Ac
CMR:các đg trên đồng quy

BPT

25-11-2006 - 21:03

Cho hệ BPT:
Tìm a để BPT chỉ có duy nhất 1 nghiệm x,y thỏa mãn.
CM bằng 2 cách.