Đến nội dung


Hoang_kang

Đăng ký: 26-08-2010
Offline Đăng nhập: 18-09-2012 - 18:41
*****

Chủ đề của tôi gửi

Trong hợp có 10 phiếu thăm= 2trúng, 8 trật. Có 10 người lần lượt bốc thăm. ai được phiế...

17-09-2012 - 17:00

Theo mình thì xác suất là bằng nhau

Người thứ nhất xác suất trúng là 0.2 và trật là 0.8

Người thứ 2: xác suất trúng=trúng người 1 x trúng người 2 + trật người 1 x trúng người 2=0.2 x 1/9 + 0.8 x 2/9= 0.2

Người thứ 3 trở về sau cũng thế.

Không biết cách này đúng không nhưng nếu tính theo vậy thì rất nhiều trường hợp ko thể khẳng định hết. Ai có cách tổng quát cho người bất kì không chỉ giúp

Tính tích phân $\int_{1}^{2} (e^{x})^{x} dx$

03-05-2012 - 16:02

Tính tích phân
$\int_{1}^{2} (e^{x})^{x} dx$

Tìm nguyên hàm $$\int \dfrac{dx}{1+tan^{5}x}$$

07-01-2012 - 18:15

$\int \dfrac{dx}{1+tan^{5}x}$

Tìm giới hạn $$\lim_{x \to + \infty}(\sin{\sqrt{x+1}...

11-09-2011 - 12:10

Xin lỗi vì em không biết đánh latex nên nhờ mod chỉnh giúp. Nhờ giải giúp
Tìm $\lim_{x \to + \infty}(\sin{\sqrt{x+1}}-\sin{\sqrt{x}})$

Tính giúp giá trị bài nhị thức Niutơn

23-06-2011 - 20:45

Tính giá trị biểu thức

$ M = \sum\limits_{k = 0}^n {\dfrac{{\left( {C_n^k } \right)^2 }}{{(k + 1)^2 }}} $
Thông cảm mình không biết đánh công thức các bạn xem đỡ giúp
_________________________________
Nguyên nhân chỉnh sửa: lỗi latex