Đến nội dung

perfectstrong

perfectstrong

Đăng ký: 30-09-2010
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 04:31
****-

Trong chủ đề: Số cách đặt các quân mã lên bàn cờ 4*4 mà mỗi hàng, mỗi cột chỉ chứa đúng...

17-04-2024 - 03:56

Để đơn giản trước thì hãy thử với $6 \times 6$ và mỗi hàng một cột có 3 mã xem :)


Trong chủ đề: Số cách đặt các quân mã lên bàn cờ 4*4 mà mỗi hàng, mỗi cột chỉ chứa đúng...

16-04-2024 - 15:10

Cho bàn cờ $4*4$.

Có bao nhiêu cách đặt các quân mã lên bàn cờ đó sao cho trên mỗi ô chứa nhiều nhất 1 quân mã, mỗi quân mã chỉ nằm trên 1 ô và mỗi hàng, mỗi cột chỉ chứa đúng 2 quân mã?

Câu hỏi phụ: có bao nhiêu cách đặt quân mã thỏa đề mà chúng không ăn nhau ? :D

 

Đã nhắc tới quân mã mà không đặt thêm một câu hỏi phụ như vậy thì phí quá :)


Trong chủ đề: Hỏi đáp về GeoGebra

03-04-2024 - 19:00

Từ một điểm được cho trong vùng làm việc Geogebra, cần trích xuất một thành phần toạ độ của điểm đó (giá trị hoành độ thôi chẳng hạn) thì phải làm thế nào? Xin được chỉ dẫn. Thanks!

 

Trong khung lệnh, bạn gõ $x(M)$ (hoành độ) hoặc $y(M)$ (tung độ) với $M$ là điểm cần tìm.


Trong chủ đề: Kí hiệu $x \rightarrow -\infty$ không hiện bên dưới k...

02-04-2024 - 22:57

Khi soạn LaTeX, mình lúc nào cũng để ở đầu trang dòng này để bật displaystyle ở mọi chỗ:

\everymath{\displaystyle}

TeX còn hỗ trợ vài định dạng khác, bạn tham khảo ở đây: https://www.overleaf...le_in_math_mode


Trong chủ đề: Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn bán kính bằng 1cm mà không chứa điể...

28-03-2024 - 22:34

Không đăng một bài nhiều lần.

https://diendantoanh...24-điểm-đã-cho/