Đến nội dung

perfectstrong

perfectstrong

Đăng ký: 30-09-2010
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 04:08
****-

Trong chủ đề: GTNN của $g(x)=f^{2}(x^{2})-2f(x+1)+3$

Hôm nay, 04:09

$f^2(x^2)$ này là $f(x^2)^2$ đúng không bạn?


Trong chủ đề: Nếu $[n+a]=n$ thì $n$ là số nguyên và $0\le...

Hôm qua, 19:19

$[n+a]$ đã là số nguyên rồi, thì hiển nhiên $n$ cũng sẽ là số nguyên.


Trong chủ đề: Công trình nghiên cứu toán học

Hôm qua, 03:11

Đọc lướt thì thấy bạn trình bày khó hiểu và thậm chí có vẻ bạn còn không hiểu bạn đang muốn nói cái gì. Mình lấy 2 ví dụ:

1. https://sites.google...-phân-số-ai-cập

Bạn xét $n \vdots m$, thế còn $n \not \vdots m$ đâu? Đấy là chưa kể bạn lạm dụng ký hiệu $\Leftrightarrow$ không đúng với mục đích ban đầu của nó.

2. https://sites.google...điểm?authuser=0

Tưởng là về hình học nhưng bạn lại mở đầu bằng số học. Thôi thì mình đọc tạm chút số học cũng được.

Đến đây thì mình lại thấy bạn muốn chứng minh "tổng các số nguyên tố hội tụ".

Bạn có hiểu "hội tụ" ở đây là gì không? Đừng chỉ vì thấy dăm ba bài "chứng minh" rằng $1 + 2 + 3 + \ldots = \frac{-1}{12}$ thì bạn muốn chứng minh gì cũng được.

Rồi bạn lại chứng minh giả thuyết Goldbach ... bằng cách sử dụng chính bản thân nó!!

Mãi mới thấy chứng minh cho bài toán hình học của bạn. Tiếc thay, bạn lại khủng bố người đọc với những hình vẽ chồng chéo! Bạn lại còn chẳng chứng minh nghiêm túc, mà chỉ phát biểu bâng quơ hú họa!

 

Thiết nghĩ bạn nên học lại toán cấp 3 cho đàng hoàng bài bản, rồi học về đại cương giải tích để thật sự hiểu vấn đề bạn muốn giải quyết.

Diễn đàn không cấm đoán việc chia sẻ những nghiên cứu của bản thân. Thế nhưng muốn trình bày cái gì thì phải học cách trình bày và có kiến thức cơ bản đã.


Trong chủ đề: $(O) \cap (DPQI) = PD$ , $AF^2 = \mathcal{P...

25-03-2023 - 16:28

Bạn chứng minh được $D,P,Q,I$ đồng viên thì coi như xong rồi, vì chỉ cần vẽ $AP$ cắt $(I)$ tại điểm thứ hai là $D'$, thì có ngay

\[\overline {AP} .\overline {AD'}  = {\overline {AF} ^2} = \overline {AQ} .\overline {AI} \]

Tức là $D',P,Q,I$ đồng viên. Nên \[D' = \left( {PQI} \right) \cap \left( I \right) = D\]


Trong chủ đề: $(O) \cap (DPQI) = PD$ , $AF^2 = \mathcal{P...

25-03-2023 - 06:44

Bạn đã có $D,P,Q,I$ đồng viên chưa?