Đến nội dung


Ptoleme

Đăng ký: 04-10-2010
Offline Đăng nhập: 12-10-2013 - 23:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tau thích mi

23-06-2011 - 17:28

Mọi người nghe nhé ;)
http://mp3.zing.vn/b...g/IW7BCCDE.html

Topic về Hình không gian

15-05-2011 - 23:03

Bài 1:Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một :rolleyes: với nhau
a. CM: :rolleyes: ABC có 3 góc nhọn
b, Gọi H là hình chiếu của S lên (ABC)
CM: H là trực tâm :rolleyes: ABC
c. CM $\dfrac{1}{{S{H^2}}} = \dfrac{1}{{S{A^2}}} + \dfrac{1}{{S{B^2}}} + \dfrac{1}{{S{C^2}}}$

Tìm giới hạn

06-05-2011 - 10:57

Tìm giới hạn sau:
$L = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{{\cos (\dfrac{\pi }{2}\cos x)}}{{\sin (\tan x)}}$

Bất đẳng thức đẹp

06-05-2011 - 10:52

Cho ${a_1},{a_2},{a_3},....{a_n} \ge 0$ thỏa mãn ${a_1} + {a_2} + {a_3} + ..... + {a_n} = 1$
Chứng minh rằng:
$S = ({a_1} + {a_2})({a_1} + {a_2} + {a_3})........({a_1} + {a_2} + ... + {a_{n - 1}}) \ge {4^{n - 1}}{a_1}{a_2}...{a_n}$

Chứng minh một số định lí về giới hạn dãy số

15-04-2011 - 20:01

Mọi người giúp mình chứng minh định lí này với:
giả sử: $\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } {u_n}=L$ ; $\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } {v_n} = M$
chứng minh rằng

$\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } ({u_n}{v_n}) = LM$