Đến nội dung

hxthanh

hxthanh

Đăng ký: 30-10-2010
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Trong chủ đề: $(u_n): u_n = \frac{4n+1}{2^n}, \foral...

05-08-2023 - 09:39

$\dfrac{4k+1}{2^k}=\dfrac{4k+5}{2^{k-1}}-\dfrac{4k+9}{2^k}$
$v_n=\sum_{k=1}^n \dfrac{4k+1}{2^k}=9 -\dfrac{4n+9}{2^n}$
Do đó $\lim\limits_{n\to\infty} v_n=9$

Trong chủ đề: Cách bảo mật tài liệu?

04-08-2023 - 03:03

Giải pháp: mã hoá file với định dạng *.tuỳ
Viết một app decoder file *.tuỳ
Tạo k*eygen cho app theo id
Active… qua mail :D

Trong chủ đề: Có bao nhiêu hoán vị khác nhau từ chữ: TOANHOCTUOITRE, trong đó các chữ s...

03-08-2023 - 23:05

Cách của thầy @E. Galois chuẩn, dễ hiểu và ít tính toán hơn cả!

Trong chủ đề: Có bao nhiêu hoán vị khác nhau từ chữ: TOANHOCTUOITRE, trong đó các chữ s...

03-08-2023 - 18:33

Có cách nào sơ cấp hơn không?

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách bỏ 15 viên bi khác nhau vào 5 hộp khác nhau

03-08-2023 - 13:47

Cái này hoàn toàn có thể áp dụng ở hệ phương trình
$$\left\{\begin{matrix}a&=&b\\c&\ne&d\\i^2&=&-1\end{matrix}\right.$$
Tích phân $$\left.\int_a^b f(x)\rm dx=F(x)\right|_{x=a}^b =F(b)-F(a)$$