Đến nội dung


CA ROT 88

Đăng ký: 03-03-2006
Offline Đăng nhập: 03-03-2006 - 16:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

HI!XIN CHÀO

03-03-2006 - 16:40

THỜI ĐIỂM THI ĐẠI HỌC ĐÃ CẬN KỀ NHƯNG NỘI DUNG ĐỂ ÔN THI THÌ BAO LA MUÔN TRÙNG .EM RẤT MUỐN BẮT ĐẦU ÔN NHƯNG KO BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU.CẢ ÔN TỐT NGHIỆP NỮA.AI GIÚP EM VỚI NÀO

Hỏi về các dạng nguyên hàm - Tích phân

03-03-2006 - 16:26

CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN EM VẪN CHƯA HIỂU RÕ LẮM VD NHƯ: KHI THỰC HIỆN PHÉP TÍNH NGUYÊN HÀM THÌ THỰC RA LÀ PHÉP ĐẠO HÀM CÓ ĐÚNG KO Ạ?THÊM NỮA KHI NÀO LÀ THỰC HIỆN VIỆC TÍNH ĐẠO HÀM KHI NÀO LÀ TÍNH NGUYÊN HÀM TRONG BÀI TÍCH PHÂN.
VÀ EM CŨNG KHÔNG BIÉT NHẬN DẠNG ĐỀ ĐỂ THỰC HIỆN BÀI LÀM.
SÁNG NAY EM CÓ LÀM BÀI KIỂM TRA NHƯNG EM NHÌN VÀO MÀ KO NHẬN BIẾT ĐC DẠNG ĐỂ LÀM NÊN KO LÀM ĐC.
MONG CAC BẠN VÀ CÁC ANH CHỊ GIÚP EM VỚI. CẢM ƠN TRƯỚC NHA.ĐỪNG QUÊN TRẢ LỜI THÀNH VIÊN MỚI NÀY NHA.BỮA SAU CA ROT SẼ GỬI ĐỀ LÊN NHA