Đến nội dung


l.kuzz.l

Đăng ký: 21-03-2011
Offline Đăng nhập: 19-10-2014 - 22:03
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $I=\int_{0}^{e}\frac{x+1}...

19-10-2014 - 21:59

$I=\int_{0}^{e}\frac{d(xe^{x})}{xe^{x}(1+xe^{x})}$


Trong chủ đề: Giải pt: $(4x-1)(\sqrt{x+3}+\sqrt[3]{3x+5...

18-06-2014 - 10:16

 

$\Rightarrow$PT có tối đa 1 nghiệm trên TXD

Dễ thấy x=1 là nghiệm/KL

Tập xác định của bạn là gì sao kết luận liều phương trình có 1 nghiệm vậy


Trong chủ đề: Tìm $\lim_{x\rightarrow +\infty}\sum_...

09-12-2013 - 20:32

 

Bài toán: Cho tổng $S(n)=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{1}{n^2}-\frac{i^2}{n^4}}$

Tìm $\lim_{x\rightarrow +\infty}S(n)$

 

Vì giới hạn đặc biệt nên mình không có cách nào sơ cấp hơn !

 

$\lim_{x\rightarrow \propto }S(n)=\lim_{x\rightarrow \propto }\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1-\frac{i}{n^{2}}}=\int_{0}^{1}\sqrt{1-x_{2}} dx=\frac{\pi }{4}$

Bạn có thể tham khảo phương pháp này ở trong quyển TLCT 12 hoặc Chuyên khảo dãy số-Nguyễn Tài Chung


Trong chủ đề: T or F

22-08-2011 - 20:17

cái này chắc phải sử dụng AM-GM rùi!!!!

AM-GM á :))
thế thì bạn ghê
ai có cách khác không nào (*)

Trong chủ đề: BĐT,Cực trị-Muôn mầu muôn vẻ

25-06-2011 - 21:34

Thêm mấy bài nữa cho đỡ buồn
Bài 10
Cho các sô x,y,z thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=9 $
Tìm GTLN của $ 2(x+y+z)-xyz $
Bài 11
Cho x,y,z là các số thực không âm thỏa mãn x+y+z=4
CMR $ \dfrac{x}{ \sqrt{x+y}}+ \dfrac{y}{\sqrt{y+z}}+ \dfrac{z}{\sqrt{x+z}} \leq \dfrac{5}{2} $
Bài 12
Cho 4 số thực không âm a,b,c,d và có tổng=1
CM $ \dfrac{1}{abcd} \leq \dfrac{1}{27} + \dfrac{176}{27abcd}$