Đến nội dung


l.kuzz.l

Đăng ký: 21-03-2011
Offline Đăng nhập: 19-10-2014 - 22:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tại sao không gõ được LATEX

12-12-2013 - 21:32

Mình đã làm theo đúng hướng dẫn cách gõ LATEX trên diễn đàn,nhưng tại sao nó lại không hiện ra công thức

VD: $\int_{0}^{1}xdx=\frac{1}{2}$

              


$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + xy + y^2 =...

25-12-2012 - 21:04

Giải hệ PT :
$\left\{\begin{matrix} x^{2} + xy + y^{2} = 3\\x^{2}+2xy=7x+5y-9 \end{matrix}\right.$

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số

04-10-2012 - 20:49

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số sao cho tổng lập phương của các chữ số trong nó bằng chính nó.

$\min S_{FED}$

19-09-2012 - 21:00

Hình chữ nhật ABCD,BC=1,AB=3.Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho 0,2<AN<1.Ðường trung trực của DN lần lượt cắt AD ở E và ở DC ở F.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác EFD

Tính diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là MA,MB,MC

06-09-2012 - 21:10

Cho tam giác ABC Ðều cạnh $a$,Ðiểm M tùy ý trong tam giác,O là tâm tam giác,OM=$d$.CMR diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là MA,MB,MC là $\frac{\sqrt{3}}{12}(a^{2}-3d^{2})$