Đến nội dung


nguyentan1983

Đăng ký: 06-04-2011
Offline Đăng nhập: 14-06-2022 - 17:07
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh năm học 2018-2019

20-07-2018 - 11:02

Đây là ý tưởng
Giả sử $(a+1)^3-a^3=3a^2+3a+1=n^2$ thì biến đổi ra $3(2a+1)^2=(2n-1)(2n+1)$. Rồi chú ý $(2n-1,2n+1)=1$
Lập luận suy ra $2n-1=(2k+1)^2 $ (là số chính phương lẻ )

Van chua hieu tai sao 2n - 1 = (2k + 1)2