Đến nội dung


Thái

Đăng ký: 07-04-2011
Offline Đăng nhập: 10-07-2011 - 22:48
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: tính bài nguyên hàm giúp

04-05-2011 - 20:52

$ I= \int \dfrac{cotgx.\sqrt{2}}{sinx(sinx+cosx)} dx = \int \dfrac{cotgx.\sqrt{2}}{sin^2x(1+cotgx)}} dx = \int \dfrac{-cotgx. \sqrt{2}.d(cotgx)}{1+cotgx} $
$ I= -\sqrt{2}. \int (1-\dfrac{1}{1+cotgx}) d(cotgx) = -\sqrt{2}(cotgx -ln|1+cotgx|) +C $

bạn,mình chưa biết cái chỗ từ dấu = thứ 2 đó bạn.tại sao ra sin^2 (1+cotx) đó

Trong chủ đề: Đề thi IQ và GMAT của đại học fpt

20-04-2011 - 22:06

1/Có 3 chiếc đồng hồ cũ chỉ còn kim phút. Cả 3 đồng hồ đều chạy nhanh. Các đồng hồ
A, B và C sau mỗi tiếng chạy nhanh tương ứng là 2, 4 và 6 phút tương ứng. Vào lúc
12 giờ đêm, cả 3 kim phút đều chỉ vào số 12. Hỏi sau bao nhiêu giờ, các kim phút này
lại cùng gặp nhau, tức là chỉ đúng số phút như nhau?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

Câu 67 - 70
Người hướng dẫn viên du lịch ở thành phố M đưa ra một số hướng dẫn cho khách du
lịch đang tham quan các di tích tại địa phương. Theo lời người hướng dẫn viên thì:
Bãi biển F cách Khu phố cổ B 5 dặm theo đường chim bay
Chùa S cách Mũi C 20 dặm theo đường chim bay
Khu phố cổ B cách Mũi C 10 dặm theo đường chim bay
(Trong các câu sau, ta nói A gần B hơn C nghĩa là AB < AC)
Câu 2
Nếu Khu phố cổ B ở hướng chính đông của Mũi C và Mũi C ở hướng chính tây của
Chùa S thì tất cả các điều sau phải đúng, NGOẠi TRỪ:
(A) Khu phố cổ B ở hướng chính tây của S
(B) Khu phố cổ B cách Chùa S 10 dặm
© Bãi biển F cách Mũi C nhiều nhất 15 dặm
(D) Bãi biễn F cách Chùa S nhiều nhất 15 dặm
(E) Bãi biển F nằm ở hướng chính tây của Chùa S
Câu 68
Điều nào sau đây phải đúng?
(A) Nếu khu phố cổ B cách Chùa S 10 dặm thì bãi biển F cách Chùa S 5 dặm
(B) Nếu bãi biển F cách Chùa S 5 dặm thì khu phố cổ B cách Chùa S 10 dặm
© Nếu khu phố cổ B cách Chùa S 15 dặm, thì bãi biển F cách Chùa S 20 dặm
(D) Nếu Mũi C cách Bãi biển F 15 dặm, thì Bãi biển F cách Chùa S 35 dặm
(E) Nếu Bãi biển F cách Mũi C 5 dặm thì bãi biển F cách Chùa S 25 dặm
Câu 69
Điều nào sau đây không thể đúng?
(A) Chùa S gần Khu phố cổ B hơn Mũi C
(B) Bãi biển F gần Chùa S hơn Mũi C
© Mũi C gần Chùa S hơn Bãi biển F
(D) Mũi C gần Bãi biển F hơn Khu phố cổ B
(E) Khu phố cổ B gần Mũi C hơn Chùa S
Câu 70
Nếu Mũi C cách Bãi biển F 5 dặm thì điều nào sau đây phải đúng?
(A) Bãi biển F gần Chùa S hơn Mũi C
(B) Bãi biển F gần Khu phố cổ B hơn Mũi C
© Bãi biển F gần Khu phố cổ B hơn Chùa S
(D) Bãi biển F gần Chùa S hơn Khu phố cổ B
(E) Bãi biển F gần Mũi C hơn Chùa S

(giúp mấy câu này,phân tích rõ giúp ra chứ mình chưa hiểu cái đề luôn đó)

Trong chủ đề: bài tập Trắc nghiệm logic

11-04-2011 - 22:58

Ừ nhầm! :geq câu 84 đáp án C. Mà tình hình là file đính kèm down về ko mở đc. Up lên MF đi. Hoặc là gửi vào mail của mình ấy :geq.

câu 87 A nha

Trong chủ đề: bài tập Trắc nghiệm logic

11-04-2011 - 14:16

câu 84 đáp án C nha,còn lại bạn đúng,bạn giải cho mình vs nhá.thanks.Bạn coi câu 90 trong file ak nhen>> đáp án là B mà t ko giải được

Trong chủ đề: bài tập Trắc nghiệm logic

11-04-2011 - 14:10

86.A
84.B
87.E
68.D
77.D
81.C
83.E

P/s: Đây là mấy bài tính toán chứ đâu phải logic.


bắc linh giải ra cho mình vs,mà câu 87 trong đáp án nó chọn A,mệt thiệt,mình cũng làm E