Đến nội dung


Thái

Đăng ký: 07-04-2011
Offline Đăng nhập: 10-07-2011 - 22:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

Lại 1 bài hàm số rất hay

07-05-2011 - 16:52

Tìm a và b để hàm số f(x)= $\dfrac{ax+b}{1+x^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 và giá trị lớn nhất bằng 4

1 câu hiểm của kỳ thi HK2 THPT Đức PHổ 1

05-05-2011 - 11:11

(Đề:
Cho khối chóp SABC có mặt đáy ABC và mặt bên SBC là 2 tam giác đều cạnh a,cạnh bên SA tạo với đáy của khối chóp 1 hóc 60 độ.Tính theo a thể tích của khối chóp.

1 câu toán hàm số trong đề thi thử Học kỳ 2

03-05-2011 - 18:03

Cho hs y= $\dfrac{2x-3}{x-1}$
Chứng minh có ít nhất hai tiếp tuyến của © có các tọa độ tiếp điểm $x<=0$ và khoảng cách từ gốc O đến các tiếp tuyến đó là $3/sqrt{2}$

tính bài nguyên hàm giúp

03-05-2011 - 17:33

:delta$\dfrac{cotx}{sinx.sin(x+PI/4)}$dx

Logic-logic

14-04-2011 - 22:16

(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.
© Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi.
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.


Câu1
Trong túi có 20 quả táo và 10 quả cam. Ta lấy ra 9 trái cây từ giỏ. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo ở trong túi?
(1) Trong số các trái cây được lấy ra, tỷ lệ táo và cam là 2:1.
(2) 4 trong số 6 trái cây lấy ra đầu tiên là táo.

câu 2:
Ai được điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra vừa qua, A, B hay C? Biết điểm là một số nguyên dương.
(1) C có số điểm bằng điểm của A và B cộng lại.
(2) A có số điểm bằng điểm của B và C cộng lại


Câu 3
Lớp học của cô giáo Lan có tổng cộng bao nhiêu học sinh?
(1) Hôm qua lớp học có 14 học sinh
(2) Thông thường thì mỗi ngày có 2 học sinh ốm và không đi học

Câu 4
50% người dân của một thành phố có máy tính xách tay và máy điều hoà nhiệt độ. Hỏi phần trăm số người của thành phố này có máy tính xách tay mà không có máy điều hoà nhiệt độ.
(1) 60% người dân trong thành phố có máy tính xách tay.
(2) 70% người dân trong thành phố có máy điều hoà nhiệt độ.


Câu 5:
Yến, Anh, Khuê, Oanh và Duyên cùng sống trong một khu chung cư. Có 2 người sống ở tầng 1 và 3 người sống ở tầng 2. Oanh không sống cùng tầng với Khuê và Duyên. Anh không sống cùng tầng với Yến và Khuê. Hỏi ai là người sống ở tầng 1?
(A) Khuê và Duyên (B) Yến và Duyên © Yến và Oanh
(D) Khuê và Yến (E) Anh và Oanh

Câu 6:
Biết rằng phát biểu ìB đang đá bóng và C đang đọc báo” là sai. Hỏi kết luận nào sau đây đúng?
(A) B đang đá bóng
(B) C đang đọc báo
© B đang không đá bóng
(D) Nếu B đang đá bóng thì C đang không đọc báo
(E) B đá bóng khi và chỉ khi C đọc báo