Đến nội dung

Trần Đức Anh @@

Trần Đức Anh @@

Đăng ký: 09-05-2011
Offline Đăng nhập: 03-08-2021 - 21:18
***--

Trong chủ đề: Danh sách đội tuyển các trường và các tỉnh đi thi quốc gia năm 2014

28-12-2013 - 22:14

Đội tuyển tỉnh Quảng Trị:

1. Văn Tiến Đức (11T)

2. Trần Đức Anh (12T Trần Đức Anh @@)

3. Lê Quốc Tùng (12T Lê Quốc Tùng)

4. Lê Hoàng Anh (12T)

5. Nguyễn Văn Thành. (11T)

6. Nguyễn Thị Thu Thảo. (11T)

Tất cả đều chuyên Lê Quý Đôn


Trong chủ đề: $1+\frac{2}{3^2}+\frac{3}...

29-11-2013 - 22:35


Chứng minh đẳng thức sau: $1+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^4}+\frac{4}{3^6}+...=(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+...)^2$

 

Đẳng thức này có tên tuổi chi không Hân hèo?


Trong chủ đề: $\frac{a^2}{5a^2+(b+c)^2}+\frac{b...

23-11-2013 - 22:10

Bài này có hai trường hợp xảy ra đẳng thức nên tuỳ TH mà xây dựng tiếp tuyến phù hợp rồi chứng minh!


Trong chủ đề: $PA=PD$

23-11-2013 - 22:03

Kí hiệu $R$ là độ dài bán kính của $(O)$. Gọi $H$ là trung điểm $MN$, ta có $PD^2=PO^2-R^2=PH^2+HO^2-R^2=PA^2-AH^2+HO^2-R^2$ ( ta cần chứng minh biểu thức này bằng $PA^2$). Tương đương với việc chứng minh: $HO^2=AH^2+R^2$ tương đương với $(AO-AH)^2=AH^2+R^2$ tương đương với $AO^2-2AO.AH=R^2$, mà $AO.AH=AM.AB=\frac{1}{2}AB^2=\frac{1}{2}(AO^2-R^2)$. Suy ra đpcm


Trong chủ đề: Đề chọn đội tuyển thi Quốc Gia Khối chuyên ĐHSP 2013-2014

27-10-2013 - 18:03

Ai rãnh làm file pdf cho đẹp cái nào=))