Đến nội dung


kiemsac124

Đăng ký: 23-05-2011
Offline Đăng nhập: 14-02-2013 - 20:27
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic về bất đẳng thức

23-05-2011 - 16:55

:ukliam2: :ukliam2: đây là bài thi thử đại học khối A dành cho khối 10 tham dự
Cho $a,b,c \geq 0; a + b + c \leq 3$.Chứng minh rằng:
$\dfrac{1}{1+a} + \dfrac{1}{1+b} + \dfrac{1}{1+c} \geq \dfrac{a}{1+ a^{2} } + \dfrac{b}{1+b^{2} } + \dfrac{c}{1+ c^{2} }$