Đến nội dung


vuhoangminh97

Đăng ký: 31-05-2011
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tam giác ABC đều, P bất kì. CMR: $\sqrt{3}(PA+PB+PC)=2(A'B'...

14-12-2012 - 09:10

Cho tam giác ABC đều, P là một điểm bất kì trong tam giác. A', B', C' lần lượt là hình chiếu P xuống BC, CA, AB.

a) CMR: $\sqrt{3}(PA+PB+PC)=2(A'B'+B'C'+C'A')$

b) Tìm Min: $PA.B'C'+PB.C'A'+PC.A'B'$