Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


cool hunter

Đăng ký: 20-06-2011
Offline Đăng nhập: 01-02-2023 - 22:48
*****

Chủ đề của tôi gửi

Bao nhiêu điểm M(x;y) thỏa mãn đẳng thức $x^3-y^3+3(x-3y^2+5y)+14=0$

31-01-2023 - 22:05

Trên đồ thị hàm số $y=\left\{\begin{matrix} x^5-x^2+3x+2 &;x\leq 3 \\ \sqrt{x^2+5x+1}+\sqrt{x-3} &;x> 3 \end{matrix}\right.$ có bao nhiêu điểm M(x;y) thỏa mãn đẳng thức $x^3-y^3+3(x-3y^2+5y)+14=0$.


$2x^3+x^2+10x+3=(3x+5)\sqrt{3x+x^3}$

29-01-2023 - 22:25

Giải phương trình: $2x^3+x^2+10x+3=(3x+5)\sqrt{3x+x^3}$


$2x+3+(x+1)\sqrt{x^2+6}+(x+2)\sqrt{x^2+2x+9}=0$

28-01-2023 - 09:47

Giải pt: $2x+3+(x+1)\sqrt{x^2+6}+(x+2)\sqrt{x^2+2x+9}=0$


Có bao nhiêu điểm M(x;y) thỏa mãn $x^5+x^2y^2(x-y)+xy=2y^5$

27-01-2023 - 21:58

Trên đồ thị hàm số $y=\sqrt[3]{\frac{x^3+1}{2}}$ có bao nhiêu điểm M(x;y) thỏa mãn $x^5+x^2y^2(x-y)+xy=2y^5$


$x^3-xf(x)-3x+2f(x)+1=0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên

26-01-2023 - 10:38

Cho hàm số f(x) nhận giá trị nguyên với mọi giá trị nguyên x. Hỏi phương trình $x^3-xf(x)-3x+2f(x)+1=0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?