Đến nội dung


chauthanh_97

Đăng ký: 07-08-2011
Offline Đăng nhập: 10-09-2013 - 20:12
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: $\sum \frac{\overrightarrow...

09-08-2012 - 20:25

giả sử : cho hình thoi ABCD .4 cạnh hình thoi là 4 đoạn thẳng bằng nhau.Bởi vậy ta viết AB=AD=CD=BC vậy véc tơ AB và véc tơ AD có bằng nhau ko?