Đến nội dung


Phúc LTK

Đăng ký: 10-08-2011
Offline Đăng nhập: 12-08-2011 - 16:43
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giúp đỡ về sách toán lớp 10

11-08-2011 - 19:50

Anh chị nào chỉ em vài tựa sách toán nên đọc ở lớp 10 và nơi mua ở thành phố HCM. Tiện thể chỉ em vài tác giả nổi tiếng lun. Thanks anh chị trước!

Bạn nào có link download các bài tập về hàm số lớp 10 cho mình với

11-08-2011 - 17:34

Bạn nào có link download các bài tập về hàm số lớp 10 cho mình với.
Thanks nhìu.

Tìm miền xác định của hàm số

10-08-2011 - 21:51

ai giúp mình với toán 10: Tìm miền xác định của hàm số
y = $ \dfrac{1}{\left| {x-1} \right| - \left| {2x+1} \right|} }$