Đến nội dung

henry0905

henry0905

Đăng ký: 11-09-2011
Offline Đăng nhập: 10-01-2018 - 23:31
****-

Tài liệu về Cauchy Lipschitz

07-10-2016 - 22:53

Mọi người cho mình xin tài liệu về nghiệm cực đại của phương trình vi phân (sử dụng định lí Cauchy Lipschitz) nha. Mình cảm ơn rất nhiều!


Hệ phương trình $x^{3}+2x^{2}y+2xy^{2}+x+y^{3...

13-03-2015 - 22:06

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} \frac{x^{2}+3xy+2y^{2}}{x^{2}+xy+y^{2}}=\frac{x^{2}}{y}+x-1 & \\ x^{3}+2x^{2}y+2xy^{2}+x+y^{3}=3x^{2}+3xy+3y^{2}+3 & \end{matrix}\right.$


$\frac{x}{y}=\frac{5+3x}{6(5-x)}$

13-03-2015 - 22:03

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} \frac{x+\sqrt{x^{2}-y^{2}}}{x-\sqrt{x^{2}-y^{2}}}=\frac{9}{5}x & \\ \frac{x}{y}=\frac{5+3x}{6(5-x)} & \end{matrix}\right.$


$(2x-1)(2y-1)(2z-1)$

07-02-2015 - 01:45

Cho $x,y,z>\frac{1}{2};\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geq 4$

Tìm giá trị lớn nhất của $(2x-1)(2y-1)(2z-1)$


$\frac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{x+y+z...

05-02-2015 - 23:06

Cho $x,y,z>0$. Chứng minh: $\frac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{x+y+z}+6\frac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{(x^{2}+y^{2}+z^{2})^{2}}\geq 3$