Đến nội dung


thanh28296

Đăng ký: 30-11-2011
Offline Đăng nhập: 25-09-2016 - 20:42
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $(sinx+\sqrt{3}cosx)sin3x=2$

21-11-2013 - 21:39

Tiếp theo giải hệ

$\left\{\begin{matrix} sin\left ( x+\frac{\pi }{3} \right ) =1& & \\ sin3x=1& & \end{matrix}\right.$

$\left\{\begin{matrix} sin\left ( x+\frac{\pi }{3} \right ) =-1& & \\ sin3x=-1& & \end{matrix}\right.$

Lấy hợp 2 tập nghiệm trên

 

cho em hỏi vì sao lại lấy 1 và -1 mà không phải các giá trị khác cũng có tích bằng 1 ạ?


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix}y+xy^2=6x^2...

03-10-2013 - 05:51

TH1: x=0 ( Loại )

TH2: x\neq 0. Chia 2 về cho x^2

$\left\{\begin{matrix}\frac{y+xy^2}{x^2}=6 \\ \frac{1+x^2y^2}{x^2}=5\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow $

$\left\{\begin{matrix}y\frac{1}{x^2}+y^2\frac{1}{x}=6 \\ \frac{1}{x^2}+y^2=5\end{matrix}\right.$

Đặt t = $\frac{1}{x}$

$\Leftrightarrow $ $\left\{\begin{matrix}yt^2+ty^2=6 \\ t^2+y^2=5\end{matrix}\right.$

Còn lại em xin phép không viết ạ.