Đến nội dung


thanh28296

Đăng ký: 30-11-2011
Offline Đăng nhập: 25-09-2016 - 20:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

1 bài phân phối trung bình mẫu

10-06-2015 - 21:12

Công thức: $\sigma X_{tb} = \frac{\sigma}{N}$

với    $\sigma X_{tb}$ là độ lệch chuẩn của trung bình

         $\sigma$ là độ lệch chuẩn của quần thể

         N là số quan sát

 

                  

 

BT: Một quần thể phụ nữ với số đo cân nặng phân bố chuẩn: trung bình m=143 pao độ lệch chuẩn  s = 29 pao

 

1.Nếu một phụ nữ được chọn ngẫu nhiên, thì xác suất để cân nặng của người phụ nữ đó lớn hơn  150 pao là bao nhiêu?

2.Nếu 36 phụ nữ khác nhau được chọn ngẫu nhiên, thì xác suất để cân nặng trung bình của họ lớn hơn 150 pao là bao nhiêu?
 
 
Câu 1 ra đáp án là 40,52% đúng không ạ?
Câu 2 mong mọi người giúp đỡ ( dùng CT trên hay toán học cấp 3 đều được ạ)
 
Xin cảm ơn!!!

$\left\{\begin{matrix}(x-y)^2+x+y=y^2& \...

01-05-2014 - 13:42

Nhờ mọt người giải hộ 2 hpt này
 
$\left\{\begin{matrix}(x-y)^2+x+y=y^2& \\x^4-4x^2y+3x^2=-y^2 & \end{matrix}\right.$
 
 
$\left\{\begin{matrix}Xlog_{2}3+log_{2}Y= Y+log_{2}X& \\Xlog_{3}12+log_{3}X=Y+log_{3}Y & \end{matrix}\right.$
 
Xin cảm ơn!!!

Cho hàm số $y=ln(\frac{1}{x+1})$ CMR: $y(1-e^y)...

29-11-2013 - 06:57

Mong mọi người giúp đỡ

a) Cho hàm số $y=ln(\frac{1}{x+1})$  CMR: $y(1-e^y)+xy''=0$

b) Cho hàm số $y=\frac{1}{2}x^2e^x$ CMR: $y''-2y'+y=e^x$

c) Nếu x>0 thì x>sinx

d) Cho hàm số $f(x)=2x^2cos^2(\frac{x}{2})$ và $g(x)=x-x^2.sinx$. Giải $f'(x)<g'(x)$

 


$\frac{cos^3x-sin^3x}{\sqrt{cosx}+\sqrt...

22-11-2013 - 16:26

Em có 2 câu LG mong mọi người giúp đỡ

$\frac{cos^3x-sin^3x}{\sqrt{cosx}+\sqrt{sinx}}=2cos2x$

$\frac{2sinx+cosx+1}{sinx-2cosx+3}=m$

Tìm m để phương trình có nghiệm

Xin cảm ơn!!!


$(sinx+\sqrt{3}cosx)sin3x=2$

20-11-2013 - 15:10

Em có 3 câu mong mọi người giúp ạ

$(sinx+\sqrt{3}cosx)sin3x=2$

$sin^4x+cos^4x=cos2x$

$8cos4xcos^22x+\sqrt{1-sin3x}+1=0$