Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2634 Chủ đề
  • 5663 Trả lời
$\boxed{TOPI... - last post by 12DecMath

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2300 Chủ đề
  • 2388 Trả lời
Cho khối chóp S.ABCD có đáy... - last post by coconut00

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 2060 Chủ đề
  • 3697 Trả lời
Chứng minh định lý cosine. - last post by Hoang Huynh

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 346 Chủ đề
  • 401 Trả lời
Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao