Đến nội dung


Hình học


Diễn đàn con

Hình học phẳng

Dành cho các bài toán hình học phẳng giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2658 Chủ đề
  • 5714 Trả lời
Chứng minh $AI'... - last post by thanhng2k7

Hình học không gian

Dành cho các bài toán hình không gian giải bằng phương pháp tổng hợp và phương pháp vecto

  • 2313 Chủ đề
  • 2399 Trả lời
Tính thể tích của khối lăng... - last post by Le Tuan Canhh

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  • 2064 Chủ đề
  • 3700 Trả lời
biết M(-1 ,1) và pt NP: x+y... - last post by chuyenndu

Phương pháp tọa độ trong không gian

Dành cho các bài toán phương pháp tọa độ trong không gian

  • 346 Chủ đề
  • 401 Trả lời
Cho mặt cầu $(S):(x-1)... - last post by nguyenthaibao