Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

victoranhZaraki

anh ơi cho em hỏi 1 bài, t2 em thi rồi : Cm tồn tại vô số cặp số nguyên tố (p,q) thỏa mãn p khác q và 2^(p-1) chia hết cho q và 2^(q-1) chia hết cho p
26-08-2017 - 22:24