Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Saturina

Bạn Trần Minh Hoàng-THPT Chuyên Hà Tĩnh thủ khoa VMO năm nay (lớp 10) với số điểm 32. Xin chúc mừng bạn
13-03-2023 - 20:20
  • hình ảnh
    Nesbit

    Bá đạo vậy. Em đăng kết quả lên đi cho mọi người có chỗ thảo luận nhé.


    13-03-2023 - 22:34