Đến nội dung

Nesbit

Nesbit

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 20-03-2024 - 22:21
Đang có tin là "Why abc is still a conjecture" của Scholze & Stix đã được chấp nhận là chính xác (chỉ ra được lỗi sai trong chứng minh của Mochizuki). Chuẩn bị ẵm 1... Đã cập nhật 07 Jul · 7 bình luận
****-

Thống kê

  • Nhóm: Quản lý Toán Ứng dụng
  • Bài viết: 2412
  • Lượt xem: 36135
  • Danh hiệu: ...let it be...
  • Tuổi: Chưa nhập tuổi
  • Ngày sinh: Chưa nhập ngày sinh
  • Giới tính
    Nam Nam
3744 Đặc biệt xuất sắc

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối