Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Nxb

Trên diễn đàn có người spam bằng chat gpt
15-08-2023 - 18:44
 • hình ảnh
  perfectstrong

  Anh có thấy ở đâu ạ?


  21-08-2023 - 23:44
 • hình ảnh
  Nxb

  Không thấy đâu nữa rồi. Chắc mấy bài đó bị trôi.


  22-08-2023 - 03:40
 • hình ảnh
  perfectstrong

  Anh có nhớ mang máng nội dung không? Hay là ở box nào không? :D


  22-08-2023 - 09:23