Đến nội dung


mdtp4vn

Đăng ký: 08-12-2011
Offline Đăng nhập: 13-12-2011 - 17:38
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài này cần mẹo T_T

13-12-2011 - 13:25

Cô giáo Toán em ( em đang học lớp 9) cho bài về làm, cô cho biết luôn cả bài thi nhưng có 1 bài khó quá, cô nói bài này phải giải mẹo mới được. Tất nhiên là cô không có giải, mong các anh chị giúp em.

Bài hình học nhưng tổng kết được : CM + DM = 10
CM . DM = 9
Tìm CM và DM. Xét 2 trường hợp CM > DM và CM < DM. Không được giải bằng phương trình bậc 2 T_T. Ai cứu em với mai em thi rồi.

Tìm DM và CM

08-12-2011 - 16:17

Cho nửa đường tròn ( O ; R ) đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By. Gọi M là một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C và D.
a/ Chứng minh : AC + BD = CD và góc COD = 90 độ.( cái này mình làm được ^^)
b/ Cho R = 3cm, chu vi tứ giác ABCD bằng 26cm. Tính CM và DM. (Help T_T)
Cám ơn mọi người.