Đến nội dung


ngantunglovely

Đăng ký: 02-09-2013
Offline Đăng nhập: 20-09-2013 - 14:52
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

ngantunglovely

1/Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là y=x+3(d1); y=5(d2); x=-4.5. a)Tính diện tích tam giác ABC. Trong đó A,B,C lần lượt là giao (d1) và (d2); (d2) và (d3); (d3) và (d1). b) Lập phương trình đường trung tuyến AM (M là trung điểm BC) c) Lập phương trình đường phân giác CD của góc C 2/Tính giá trị biểu thức: G=(3a^3+4a căn b +5 b căn a + b^3)/(2a^5+3a^2 căn b^3 + căn (a^3*b^2)) Biết: 2a+3b=2.211 5a-7b=1.946 3/ Rút gọn rồi tính: H=(x+(x- căn x+1)/(căn x -1))/((x+1)/(x*căn x-1)-((2 că...
19-09-2013 - 16:55
Hình ảnh

ngantunglovely

1/Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là y=x+3(d1); y=5(d2); x=-4.5. a)Tính diện tích tam giác ABC. Trong đó A,B,C lần lượt là giao (d1) và (d2); (d2) và (d3); (d3) và (d1). b) Lập phương trình đường trung tuyến AM (M là trung điểm BC) c) Lập phương trình đường phân giác CD của góc C 2/Tính giá trị biểu thức: G=(3a^3+4a căn b +5 b căn a + b^3)/(2a^5+3a^2 căn b^3 + căn (a^3*b^2)) Biết: 2a+3b=2.211 5a-7b=1.946 3/ Rút gọn rồi tính: H=(x+(x- căn x+1)/(căn x -1))/((x+1)/(x*căn x-1)-((2 că...
19-09-2013 - 15:06
Hình ảnh

ngantunglovelycuongcute1234

Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là y=x+3(d1); y=5(d2); x=-4.5. Tính diện tích tam giác ABC. Trong đó A,B,C lần lượt là giao (d1) và (d2); (d2) và (d3); (d3) và (d1)
19-09-2013 - 15:01
Hình ảnh

ngantunglovely

Chứng minh rằng: diện tích tam giác bằng một nửa tích của cạnh bên nhân với sin của góc nhọn xen giữa hai cạnh đó
09-09-2013 - 13:59
 • hình ảnh
  funcalys
  Cái n` sử dụng tích có hướng t, diện tích tam giác ở đây = nửa dt hình bình hành.
  09-09-2013 - 19:29
 • hình ảnh
  quocbaolqd11
  bạn post lên diễn đàn đi

  09-09-2013 - 20:30
 • hình ảnh
  ngantunglovely
  mình hok biết cách
  19-09-2013 - 14:50