Đến nội dung


pinkyha

Đăng ký: 27-07-2014
Offline Đăng nhập: 10-10-2017 - 04:39
*****

Chủ đề của tôi gửi

Bài hình đề thi Bình Dương 2016-2017

22-09-2017 - 20:23

21935467_917498358405869_1916391178_n.pn


Hình học tổ hợp

18-12-2016 - 11:15

15590114_757421187746921_389061803883511


$f(m+f(n))=n+f(m+1),\;\forall m,n\in \mathbb{N}^...

17-12-2016 - 21:33

Tìm tất cả các hàm số $f: N^*-->N^*$ sao cho 

 

$f(m+f(n))=n+f(m+1),\;\forall m,n\in \mathbb{N}^{*}$

 


Nguyên Lí Diricle

14-12-2016 - 18:39

Cho đa giác đều $A_1A_2...A_9$ mỗi đỉnh của đa giác được tô bởi màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại hai tam giác phân biệt bằng nhau co tất cả các đỉnh là đỉnh của đa giác và có cùng màu


Toán bất biến

04-12-2016 - 18:48

Bài 1: Trên một vòng tròn người ta ghi cách chữ số 2,3,1,1,2,0,1,5.Cứ hai số cạnh nhau ta cộng thêm một vào hai số đó. Hỏi sau một số lần thức hiện ta có thể có các số ghi trên vòng tròn bằng nhau không?

 

Bài 2: Trên một hòn đảo có một loài tấc kè sinh sống, chúng có ba màu: 2014 con màu xanh, 2015 con màu đỏ, 2016 con màu tím. Để lẫn trỗn và săn mồi thì loài tắt kè này biến đổi như sau: Nếu hai on tắt kè cùng màu gặp như thì giữ nguyên màu, hai con tắt kè khác màu gặp nhau thfi chúng chuyển sang màu thứ ba. Hỏi có khi nào tất cả các con tắc kè đều có cùng một màu không?

 

Bài 3: cho 10 số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và sắp xếp 10 số này thành một hàng tùy ý. cộng mỗi số với số thứ tự của nó ta được 10 số mới. Chứng minh rằng trong 10 số này có ít nhất 2 số có số tận cùng giống nhau.